הורים יקרים

כמידי שנה, ארגון עובדי מזרחי טפחות מתכבד להציג את רשימת קייטנות קיץ 2024 על מנת שתוכלו לעיין, להתרשם ולבחור את הטוב ביותר עבור ילדכם

בברכת קייטנות מהנות ובטוחות
הנהלת הקייטנות
ארגון עובדי מזרחי טפחות
מי זכאי להירשם?

זכאים להירשם אך ורק ילדים של חברי/ות הארגון (החברים בארגון מעל שנה) בגילאי 14-4 שנים, כל ילד זכאי להשתתפות הועד עבור קייטנה אחת ומחזור אחד בלבד.
כאשר שני ההורים הינם חברי ארגון פעילים, זכאי רק אחד מהם לרשום את הילדים לקייטנה. לא זכאים להירשם נכדים, אורחים.

מתי להירשם?

ההרשמה תתקיים בין התאריכים 7 במאי ועד 25 ביוני 2024, או עד גמר המלאי, בכפוף להסכמת הקייטנה. מספר המקומות מוגבל.
לא תתאפשר הרשמה לאחר תאריכים אלה אלא אם כן קיבל אישור ע"י מפעיל הקייטנה.

היכן וכיצד נרשמים?

הרישום באתר הוא מידי ועובר ישירות למפעיל הקייטנה.

מחיר הקייטנה

המחירים המפורסמים באתר הינם מחירים סופיים, לאחר סבסוד ארגון עובדי מזרחי טפחות והנחת המפעיל.

אופן התשלום

התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (למעט דיינרס ואמריקן אקספרס), החל מתאריך החיוב הקרוב.

תנאי התשלום

ניתן לשלם עד 4 תשלומים חודשיים קבועים

אישור

אישור על קבלת ההרשמה יישלח במייל אוטומטית בתום התהליך.
לאחר הרישום תערך בדיקה לזכאות סבסוד ובמידה ואין אישור לסבסוד, הרישום יבוטל ע"י רשת הקייטנות הארצית ויגבו דמי ביטול עלפי התקנון. קבלה תשלח במייל.

כללי התנהגות

  • כל משתתף מתחייב להתנהג בדרך ארץ ובצורה המכבדת את עצמו ואחרים.
  • על כל חניך חלה חובת ציות להוראות המנהלים, מורים ומדריכים במסגרת פעילויות שונות ובהסעה.
  • חל איסור על יציאה מכל אזור הפעילות, ללא אישור או בליווי צוות הקייטנה .
  • פגיעה ברכוש ציבורי או אישי, התנהגות חריגה, תגרור הרחקה מיידית מהשתתפות בפעילות ללא אזהרה .
  • במקרה וחניך יגרום נזק או ונדליזם, הנזק ישולם במלואו ע"י ההורים של החניך.
  • הקייטנה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזקים שיגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כאשר המשתתף לא יציית להוראות.

ביטול קייטנה בעקבות בעיית התנהגות

במידה ומנהלי הקייטנה ימצאו שהחניך אינו מתאים למסגרת ו/או החניך אינו מציית לאנשי הצוות מדריכים/רכזים/מנהלי הקייטנה הקייטנה תפסיק את השתתפותו והחיוב יתבצע במלואו ולא יהיה זכאי להחזר כספי בגין הימים שהחניך ייעדר .

כללי ביטול/שינוי הרשמה לקיטנות

לביטול/שינוי קייטנה לאחר הרישום יש להיכנס לקישור ולמלא טופס ביטול/שינוי קייטנה

החזר כספי בגין ביטול:

במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת השתתפות של הילד בקייטנה, יגבו דמי רישום בסך 100 ש"ח שלא יחזרו בגין ביטול.
שינוי קייטנה ניתן לעשות רק עד 14 ימים לפני תחילת הקייטנה ובגינם ייגבו 50 ₪.
כל ביטול שמבוצע החל מ- 14 ימים לפני תחילת הקייטנה יחויב בדמי ביטול כדלקמן :

א. חבר/ת ארגון המבטל את השתתפותו בקייטנה 14 ימים לפני תחילתה ועד 6 ימים לפני תחילתה יחויב בדמי ביטול בשווי 10% מעלות הקייטנה
ב. חבר/ת ארגון המבטל השתתפותו בקייטנה 6 ימים לפני תחילתה ועד 48 שעות לפני תחילתה יחויב בדמי ביטול בשווי 20% מעלות הקייטנה
ג. חבר/ת ארגון המבטל השתתפותו בקייטנה 48 שעות לפני תחילתה ועד מועד תחילת הקייטנה יחויב בדמי ביטול בשווי 50% מעלות הקייטנה
ד. עובד המבטל את השתתפות לאחר 2 ימי הקייטנה יחויב בתשלום מלא

יודגש כי החיוב עבור הקייטנה יתבצע במלואו, גם אם יבחר ההורה לבטל את השתתפות ילדו בקייטנה
החזר יוחזר להורה ע"י חב' מרחבים לפי תנאי הביטול בטופס זה

למען הסר ספק יובהר כי האחריות עבור מתן השירותים תחול על מפעיל הקייטנה ברשת הקייטנות. ארגון העובדים לא יישא באחריות או בכל חבות בגין השירותים הניתנים על ידי רשת הקייטנות/מפעיל הקייטנות.

הריני מצהיר בזאת כי הילדים הרשומים הינם ילדי.
ידוע לי, כי במידה ולא תאושר זכאותם לסבסוד בגין הקייטנה, לפני תחילת הקייטנה, יבוטל הרישום ע"י רשת הקייטנות הארצית ויגבו דמי ביטול על פי התקנון. לאחר תחילת הקייטנה יחויב כרטיס האשראי שמסרתי במלוא עלות הקייטנה (המחיר המלא לפני סבסוד).
הריני מקבל את תנאי הביטול של הקייטנה עפ"י התנאים המופיעים לעיל.

פתיחת כל קייטנה מתוך רשימת הקייטנות מותנית במינימום משתתפים

מוקד טלפוני :

רשת הקייטנות הארצית – 6540636- 02
resetkaytanot@gmail.com
פקס 026526394

רשימת הקייטנות לפי מחוזות
ט.ל.ח