הורים יקרים

כמידי שנה, ארגון עובדי מזרחי טפחות מתכבד להציג את רשימת קייטנות קיץ 2022 על מנת שתוכלו לעיין, להתרשם ולבחור את הטוב ביותר עבור ילדכם

בברכת קייטנות מהנות ובטוחות
הנהלת הקייטנות
ארגון עובדי מזרחי טפחות
מי זכאי להירשם?

זכאים להירשם אך ורק ילדים של חברי/ות הארגון (החברים בארגון מעל שנה) בגילאי 14-4 שנים, כל ילד זכאי להשתתפות הועד עבור קייטנה אחת ומחזור אחד בלבד.
כאשר שני ההורים הינם חברי ארגון פעילים, זכאי רק אחד מהם לרשום את הילדים לקייטנה. לא זכאים להירשם נכדים, אורחים.

מתי להירשם?

ההרשמה תתקיים בין התאריכים 15 במאי ועד 25 ביוני 2022, מספר המקומות מוגבל, בכפוף להסכמת הקייטנה.
לא תתאפשר הרשמה לאחר תאריכים אלה אלא אם כן קיבל אישור ע"י מפעיל הקייטנה.

היכן וכיצד נרשמים?

הרישום באתר הוא מידי ועובר ישירות למפעיל הקייטנה.

מחיר הקייטנה

המחירים המפורסמים באתר הינם מחירים סופיים, לאחר סבסוד ארגון עובדי מזרחי טפחות והנחת המפעיל.

אופן התשלום

התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (למעט דיינרס ואמריקן אקספרס), החל מתאריך החיוב הקרוב.

תנאי התשלום

ניתן לשלם עד 4 תשלומים חודשיים קבועים

אישור

אישור על קבלת ההרשמה יישלח במייל אוטומטית בתום התהליך.
לאחר הרישום תערך בדיקה עם ארגון העובדים לזכאות סבסוד. במידה והסבסוד לא יאושר, הנרשם יידרש לשלם את ההפרש. קבלה תשלח במייל.

כללי ביטול/שינוי הרשמה לקיטנות

לביטול/שינוי קייטנה לאחר הרישום יש להיכנס לקישור ולמלא טופס ביטול/שינוי קייטנה

החזר כספי בגין ביטול:

במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת השתתפות של הילד בקייטנה, יגבו דמי רישום בסך 100 ש"ח שלא יחזרו בגין ביטול, במקרה של שינוי קייטנה לאחר הרישום ייגבו 50 ₪. כל ביטול שמבוצע החל מ- 14 ימים לפני תחילת הקייטנה יחויב בדמי ביטול כדלקמן :
א. חבר/ת ארגון המבטל את השתתפותו בקייטנה 14 ימים לפני תחילתה ועד 6 ימים לפני תחילתה יחויב בדמי ביטול בשווי 10% מעלות הקייטנה
ב. חבר/ת ארגון המבטל השתתפותו בקייטנה 6 ימים לפני תחילתה ועד 48 שעות לפני תחילתה יחויב בדמי ביטול בשווי 20% מעלות הקייטנה
ג. חבר/ת ארגון המבטל השתתפותו בקייטנה 48 שעות לפני תחילתה ועד מועד תחילת הקייטנה יחויב בדמי ביטול בשווי 50% מעלות הקייטנה
ד. חבר/ת ארגון המבטל השתתפותו לאחר תחילת הקייטנה יחויב בדמי ביטול בשווי 50% מעלות הקייטנה
ה. חבר/ת ארגון המבטל את השתתפות לאחר מחצית ימי הקייטנה יחויב בתשלום מלא לפני סבסוד.

במקרה שנרשם ביטל השתתפותו לפני תחילת הקייטנה – עקב הדבקות/בידוד קורונה, בכפוף להנחיות גורם מוסמך, יתבצע זיכוי והמפעיל יחזיר למשתתפים 80% ששולמו .
במקרה בו חלילה, נרשם הפסיק את השתתפותו במהלך הקייטנה – עקב הדבקות/בידוד קורונה, בכפוף להנחיות גורם מוסמך, הזיכוי יתבצע לפי חישוב של 70% מהעלות הקייטנה לחלק למספר ימי הקייטנה כפול מספר ימי היעדרות בפועל.
במידה ויתבטלו תקנות הקורנה, תנאי הביטול יהיו עלפי סעיפי החזר כספי בגין ביטול.

יודגש כי החיוב עבור הקייטנה יתבצע במלואו, גם אם יבחר ההורה לבטל את השתתפות ילדו בקייטנה
החזר יוחזר להורה ע"י חב' מרחבים לפי תנאי הביטול בטופס זה

למען הסר ספק יובהר כי האחריות עבור מתן השירותים תחול על מפעיל הקייטנה ברשת הקייטנות. ארגון העובדים לא יישא באחריות או בכל חבות בגין השירותים הניתנים על ידי רשת הקייטנות/מפעיל הקייטנות.

הריני מצהיר בזאת כי הילדים הרשומים הינם ילדי.
ידוע לי, כי במידה ולא תאושר זכאותם לסבסוד בגין הקייטנה, יחויב כרטיס האשראי שמסרתי במלוא עלות הקייטנה (המחיר המלא לפני סבסוד).
הריני מקבל את תנאי הביטול של הקייטנה עפ"י התנאים המופיעים לעיל.

פתיחת כל קייטנה מתוך רשימת הקייטנות מותנית במינימום משתתפים

מוקד טלפוני :

רשת הקייטנות הארצית – 6540636- 02
resetkaytanot@gmail.com
פקס 026526394

רשימת הקייטנות לפי מחוזות
ט.ל.ח