הורים יקרים

מרחבים - מתכבדת להציג את רשימת קייטנות קיץ 2022 על מנת שתוכלו לעיין, להתרשם ולבחור את הטוב ביותר עבור ילדכם

מתי להירשם?

ההרשמה תתקיים לפי מקום פנוי, מס. המקומות מוגבל.
לא תתאפשר הרשמה לאחר תאריכים אלה אלא אם כן קיבל אישור ע"י מפעיל הקייטנה.
רישום שהתבצע ללא אישור, יבוטל ,ויחוייב לפי תנאי הביטול.

היכן וכיצד נרשמים?

הרישום באתר הוא מידי ועובר ישירות למפעיל הקייטנה.

מחיר הקייטנה

המחירים המפורסמים באתר הינם מחירים סופיים.

אופן התשלום

התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (למעט דיינרס ואמריקן אקספרס), החל מתאריך החיוב הקרוב.

תנאי התשלום

ניתן לשלם עד 4 תשלומים חודשיים קבועים

אישור

אישור על קבלת ההרשמה יישלח במייל אוטומטית בתום התהליך.
לאחר הרישום תערך בדיקה לזכאות סבסוד ובמידה ואין אישור לסבסוד, הנרשם יידרש לשלם את ההפרש. קבלה תשלח במייל.

כללי ביטול/שינוי הרשמה לקיטנות

יש להודיע למרחבים על ביטול הקייטנה או הפסקת ההשתתפות בטלפון מספר: 02-6540636

החזר כספי בגין ביטול:

במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת השתתפות של הילד בקייטנה, יגבו דמי רישום בסך 100 ש"ח שלא יחזרו בגין ביטול, במקרה של שינוי קייטנה לאחר הרישום ייגבו 50 ₪. כל ביטול שמבוצע החל מ- 14 ימים לפני תחילת הקייטנה יחויב בדמי ביטול כדלקמן :
א. ביטול השתתפות בקייטנה 14 ימים לפני תחילתה ועד 6 ימים לפני תחילתה יחויב בדמי ביטול בשווי %10 מעלות הקייטנה
ב. ביטול השתתפות בקייטנה 6 ימים לפני תחילתה ועד 48 שעות לפני תחילתה יחויב בדמי ביטול בשווי %20 מעלות הקייטנה
ג. ביטול השתתפות בקייטנה 48 שעות לפני תחילתה ועד מועד תחילת הקייטנה יחויב שדמי ביטול בשווי %50 מעלות הקייטנה
ד. ביטול השתתפות לאחר תחילת הקייטנה יחויב בדמי ביטול בשווי 50% מעלות הקייטנה.
ה. המבטל את השתתפות לאחר מחצית ימי הקייטנה יחויב בתשלום מלא.

במקרה שנרשם ביטל השתתפותו לפני תחילת הקייטנה – עקב הדבקות/בידוד קורונה, בכפוף להנחיות גורם מוסמך, יתבצע זיכוי והמפעיל יחזיר למשתתפים 80% ששולמו .
במקרה בו חלילה, נרשם הפסיק את השתתפותו במהלך הקייטנה – עקב הדבקות/בידוד קורונה, בכפוף להנחיות גורם מוסמך, הזיכוי יתבצע לפי חישוב של 70% מהעלות הקייטנה לחלק למספר ימי הקייטנה כפול מספר ימי היעדרות בפועל.
במידה ויתבטלו תקנות הקורנה, תנאי הביטול יהיו עלפי סעיפי החזר כספי בגין ביטול.

יודגש כי החיוב עבור הקייטנה יתבצע במלואו, גם אם יבחר ההורה לבטל את השתתפות ילדו בקייטנה
החזר יוחזר להורה ע"י חב' מרחבים לפי תנאי הביטול בטופס זה

פתיחת כל קייטנה מתוך רשימת הקייטנות מותנית במינימום משתתפים

מוקד טלפוני :

מרחבים: 6540636- 02
פקס: 6526394- 02