הורים יקרים

מרחבים - מתכבדת להציג את רשימת קייטנות קיץ 2022 על מנת שתוכלו לעיין, להתרשם ולבחור את הטוב ביותר עבור ילדכם

מתי להירשם?

ההרשמה תתקיים לפי מקום פנוי, מס. המקומות מוגבל.
לא תתאפשר הרשמה לאחר תאריכים אלה אלא אם כן קיבל אישור ע"י מפעיל הקייטנה.
רישום שהתבצע ללא אישור, יבוטל ,ויחוייב לפי תנאי הביטול.

היכן וכיצד נרשמים?

הרישום באתר מידי! עובר ישירות למפעיל הקייטנה אישור על קליטת רישום ילדכם במערכת יישלח בדוא"ל

מחיר הקייטנה

המחירים המפורסמים באתר הינם מחירים סופיים.

אופן התשלום

התשלום יתבצע באמצעות כרטיס האשראי התשלום יתבצע בכל סוגי כרטיסי האשראי למעט דיינרס ואמריקן אקספרס. החל מתאריך החיוב הקרוב

תנאי התשלום

ניתן לשלם עד 4 תשלומים חודשיים קבועים

אישור

אישור על קבלת ההרשמה ישלח במייל אוטומטית בתום התהליך.
קבלה תשלח בדואר או מייל במידה והעובד יבקש זאת.

כללי ביטול/שינוי הרשמה לקיטנות

יש להודיע למרחבים על ביטול הקייטנה או הפסקת ההשתתפות בטלפון מספר: 02-6540636

החזר כספי בגין ביטול:

במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת השתתפות של הילד בקייטנה, יגבו דמי רישום בסך 100 ש"ח שלא יחזרו בגין ביטול, במקרה של שינוי קייטנה לאחר הרישום ייגבו 50 ₪. כל ביטול שמבוצע החל מ- 14 ימים לפני תחילת הקייטנה יחויב בדמי ביטול כדלקמן :
א. ביטול השתתפות בקייטנה 14 ימים לפני תחילתה ועד 6 ימים לפני תחילתה יחויב בדמי ביטול בשווי %10 מעלות הקייטנה
ב. ביטול השתתפות בקייטנה 6 ימים לפני תחילתה ועד 48 שעות לפני תחילתה יחויב בדמי ביטול בשווי %20 מעלות הקייטנה
ג. ביטול השתתפות בקייטנה 48 שעות לפני תחילתה ועד מועד תחילת הקייטנה יחויב שדמי ביטול בשווי %50 מעלות הקייטנה
ד. ביטול השתתפות לאחר תחילת הקייטנה יחויב בדמי ביטול בשווי 50% מעלות הקייטנה.
ה. המבטל את השתתפות לאחר מחצית ימי הקייטנה יחויב בתשלום מלא.

במקרה שנרשם ביטל השתתפותו לפני תחילת הקייטנה – עקב הדבקות/בידוד קורונה, בכפוף להנחיות גורם מוסמך, יתבצע זיכוי מלא.
במקרה בו חלילה, נרשם הפסיק את השתתפותו במהלך הקייטנה – עקב הדבקות/בידוד קורונה, בכפוף להנחיות גורם מוסמך, הזיכוי יתבצע לפי חישוב של 80% מהעלות הקייטנה לחלק למספר ימי הקייטנה כפול מספר ימי היעדרות בפועל.

יודגש כי החיוב עבור הקייטנה יתבצע במלואו, גם אם יבחר ההורה לבטל את השתתפות ילדו בקייטנה
החזר יוחזר להורה ע"י חב' מרחבים לפי תנאי הביטול בטופס זה

פתיחת כל קייטנה מתוך רשימת הקייטנות מותנית במינימום משתתפים

מוקד טלפוני :

מרחבים: 6540636- 02
פקס: 6526394- 02